M-bus osnove: Vodič za M-bus master rešenja

M-bus osnove: Vodič za M-bus master rešenja

Šta je M-Bus?

M-Bus (Meter-Bus) je protokol koji se koristi za daljinsko očitavanja potrošnje gasa, vode, grejanja i struje ili bilo kojeg drugog tipa potrošačkih merila. Takođe podržava različite tipove senzora i aktuatora. Ovo je ekonomična magistrala za prenos podataka o potrošnji energije, jer je napravljena za komunikaciju na samo dve žice. Postoji i radio varijanta M-Busa, takozvani bežični M-bus.

M-bus je evropski standard (EN 13757-2 fizički i sloj veze, EN 13757-3 aplikacioni sloj). Bežični M-bus je takođe specificiran u EN 13757-4. S obzirom da je reč o standardizovanom interfejsu, lako ga je implementirati u projekte, pošto nije pravljen ni za jednog specifičnog proizvođača.

Postoji i asocijacija napravljena za dodatne nivoe standardizacije, koja okuplja proizvođače koji koriste M-bus kao komunikacioni sistem u svojim uređajima.

Gde možemo koristiti M-bus protokol?

M-bus se može koristiti u indistriji, ali je takođe zgodan i za upotrebu u privatnim domaćinstvima. Po standardu, M-bus master može da čita do 250 slave jedinica.

One mogu biti merila toplote, potrošnje vode, električne enrgije ili gasa. M-bus se takođe može koristiti u aplikacijama kao što su alarmni sistemi, fleksibilne instalacije osvetljenja, kontrola grejanja itd. Može da nadgleda različita merila potrošnje kao i bilo kakva curenja.

Zašto izabrati M-bus?

Sa nadgledanjem potrošnje energije možete pronaći načine za optimizaciju. I sa jednim od najboljih odnosa kada govorimo o ceni i performansama, M-bus je sjajna izbor kada vam je potrebno daljinsko očitavanje.

Glavne prednosti M-busa su:

  • Možete pročitati sve podatke daljinski, elektronski. Na primer, ako treba da nadgledate potrošnju toplotne energije, ne morate da izlazite na teren kako biste to uradili.
  • Veoma je jednostavan protokol – koristi samo dve žice, i napaja se preko korisnika kroz žicu.
  • Greške u očitavanju su minimalne. Takođe, očitavanje je veoma brzo. Dalja obrada podataka je veoma jednostavna pošto se podaci primaju u formi razumljivoj za mašinu.
  • Nema posebnih kablova – možete koristiti telefonski kabal. Sa tim jednim kablom, koji se povezuje sa kontrolerom zgrade, možete umrežiti sva merila. Ali, sva merila imaju individualne adrese! Zahvaljujući ovome i dalje imate kontrolu nad svakim merilom pojedinačno, dok koristite samo jedan kabal za povezivanje.

Decode M-bus master rešenja

Decode je razvio različite M-bus uređaje za pametna merenja.Sa našim MM20 rešenjima, obezbeđujemoefikasno automatsko očitavanje potrošnje energije, bilo kada i bilo gde.

MM20 serija uređaja predstavlja univerzalno rešenje za direktno ili daljinsko očitavanje potrošnje energije na pametnim merilima. Podržavaju evropske M-Bus i OMS standarde. Svaki može da podrži do 20 slave uređaja, ali ako ih špovežete u serijama, mogu podržati do 250, kako je definisano standardom.

Naš cilj je da pružimo kompletno rešenje i podršku. Tako da, zajedno sa M-bus hardverom, takođe smo razvili i softver za PC pod imenom M-bus master. Dostupan je besplatno! I dostupan je za Windows i Linux OS.

Razvili smo sve naše proizvode sa velikom pažnjom posvećenom detaljima i bezbednošću. MM20 linija proizvoda ima zaštitu od kratkog spoja M-Bus linije i galvansku izolaciju do 1kV DC. Uređaji su pripremljeni za montažu na 35mm DIN šinu i potpuno prilagođeni za industrijske komunikacije, procese automatizacije i telemetriju.

Naše proizvode možete lako integrisati u druge sisteme za daljinsko očitavanje i prikupljanje podataka bez ikakvih dodatnih napora, jer su zasnovani na standardnim protokolima i portovima. Sa opcijom montiranja na DIN šinu, integracija u već postojeće ormane automatike je jednostavna.

Sa našim M-bus rešenjima vi možete birati način povezivanja. To može biti direktna veza sa PC-jem, ili daljinska preko Interneta, GSM/GPRS-a. Stoga, postoje verzije sa RS232 , RS485, Ethernet i USB, i sa GSM konekcijom.

M-bus master sa serijskom ili Ethernetje

MM20-24 je M-bus master konverter koji omogućava transparentnu konverziju serisjkog ili Ehternet interfejsa u M-Bus interfejs. Kao i ostali MM20 proizvodi, podržava do 20 M-Bus slave uređaja.

Postoje dve verzije, jedna sa samo serijskim interfejsom, i druga, sa serijskim i Ethernet interfejsom.

Postoji galvanska izolacija Ethernet linije i zaštita od kratkog spoja na M-Bus liniji. Sve Ethernet parametre možete podesiti kroz web interfejs, što ga čini lakim za podešavanje i nadgledanje.

Više informacija o ovom proizvodu možete pronaći ovde.

M-bus master sa GSM konekcijom

Omiljeni izbor naših klijenata je MM20-GSM uređaj. To je M-Bus master uređaj koji omogućava transparetno i simultano očitavanje M-Bus slave uređaja i komunikaciju sa uređajem na RS-485 liniji preko GSM mreže.

Imože pročitati do 20 slave uređaja, koristećiGPRS komunikaciju sa kontrolnim sistemom. Kao i naši ostali proizvodi, ima zaštitu kratkog spoja i galvansku izolaciju do 1kV DC.

Posebna mogućnost ovog proizvoda koja ga čini još atraktivnijim je da možete daljinski upravljati logičkim kontrolerima, inteligentnim pumpama i sličnim uređajimakoji koristeModbus TCP ili neki drugi protokol, povezujućiihna dodatni RS-485 port.

RS-485 se može podesiti da konvertuje Modbus TCP u Modbus RTU protokol. Možete lokalno setovati uređaj pomoću RS232 interfejsa, ili daljinski putem SMS poruke ili telnet servisa, što čini instalaciju prilično jednostavnom. Takođe, postoje i LED indikacije koje pokazuju status uređaja i mogu se koristiti za njegovu kompletnu dijagnostiku.

Takođe imamo dve verzije ovog modula. MM20-GSM DC podržava napone 9-30V DC, i MM20-GSM AC napona 230V AC.

Više informacija o ovom proizvodu možete pronaći ovde.

M-bus master sa USB konekcijom

MM20- USB jeproizvod koji konvertuje M-bus u USB interfejs. MM20-USBse napaja iz USB porta,te vam nisu potrebni dodatni adapteri.

Imagalvansku izolaciju,i takođe imazaštitu od lratkog spoja M-Bus linije.

LED indikacije prikazuju prisustvo napajanja, prenos podataka i prijem.. Podešavanje brzine prenosa podataka kao i formata je vrši prema M-Bus slave uređaju.

Lak je za podešavanje, s obzirom da se radi o plug&play instalaciji, kao i driver-u za virtuelni serijski port. U kombinaciji sa laptopom, možete koristiti MM20-USB za lokalno podešavanje, testiranje i očitavanje merila potrošnje, i drugih uređaja koji komuniciraju po M-Bus protokolu. Kompatibijlan je sa Windows i Linux OS. Ovaj konverter funkcioniše po M-Bus liniji kao standardni M-Bus master uređaj i može podržazi do 20 slave uređaja.

Više informacija o ovom proizvodu možete pronaći na stranici proizvoda.

Besplatni Decode softver – M-Bus Master

Bez obzira koji način komunikacije, broj merila ili broj lokacija odaberete, možete koristiti M-bus Master za prikupljanje i obradu podataka.

M-bus Master je besplatni softverski alat koji je razvio Decode, i može se koristiti sa našim MM20 proizvodima, za lako nadgledanje i obradu podataka.

M-Bus Master nema nikakvih ograničenja vezano za broj merila. Njegova prosečna brzina očitavanja je oko 1500 merila po satu. Očitani podaci se čuvaju u standardnom XML fajlu i lako mogu biti eksportovani u CSV fajl pogodan za obradu u Excel-u ili učitavanje u baze podataka.

Imamo sve!

Za pametno i lako nadgledanje merila potrošnje, vredi razmotriti M-Bus protokol. SaDecode M-bus rešenjima za merenje,možete imati preciznuinformacijuprikupljenusa inteligentnih merila struje, vode, gasa, toplotne i rashladne energije.

Decode već poseduje dovoljno iskustva sa M-Bus aplikacijama i realizovao je mnogobrojne uspešne projekte. Na jednom od naših projekata nadgledamo preko 1500 merila potrošnje.

Zajedno sa hardverskim rešenjima, napravili smo i beplatni softver koji dodatno olakšava prikupljanje podataka o merenjima.

Ako ste zainteresovani za implementaciju naših proizvoda u vaš projekat, uvek nas možete kontaktirati.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop