Primeri upotrebe

Primeri upotrebe

U jednom od prethodnih primera upotrebe pokazali smo vam kako SMS kontrola pumpa-bunar sistema radi. Ovaj ima nameru da vam prikaže kako taj sistem radi kroz GPRS, koristeći GT900 liniju proizvoda. Naši uređaji iz porodice GT900 mogu raditi u različitim modovima – GPRS Router, SMS Reporter, SMS Gateway. Dalji tekst će

Ovo je jedan od najčešćih sistema u kojima se koristi GT900-110. To je standardno rešenje jednostavne automatizacije pumpa-bunar sistema. Ovo rešenje koriste mnogi vodovodi po našoj zemlji. U narednom tekstu ćemo vam detaljnije objasniti jedan od mnogih načine primene našeg proizvoda.

Ovaj primer treba da pokaže najstandardniju upotrebu DG100 IoT Edge Gateway-a. DG100 prikuplja podatke sa tri različita tipa senzora. Bežični senzori preko SimplRF protokola i žični senzori preko Modbus RTU protokola. Žični snezori se mogu očitavati direktno ili preko Decode EMU uređaja.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop