Uslovi i odredbe

Uslovi i odredbe

Navedeni uslovi i odredbe se odnose na prodaju uređaja i usluga (proizvodi) od strane Decode d.o.o. (u daljem tekstu Decode) kupcima (kupci).

Ovi uslovi i odredbe će se primenjivati pre bilo kojih drugih uslova navedenih u bilo kojoj porudžbenici, potvrdi, obaveštenju ili bilo kojem dokumentu izdatom od bilo koje strane. Ovaj sporazum se može izmeniti isključivo u pisanoj formi potpisanoj od strane ovlašćenog lica obe strane.

 • NARUDŽBE – Narudžbe započinju od strane kupca, navođenjem proizvoda, količine, koda proizvoda i cene. Na Decode-u je da prihvati narudžbu. Sve narudžbe se plaćaju unapred osim ako se kupac i Decode nisu drugačije dogovorili. Decode zadržava pravo da odbije narudžbu bez daljeg objašnjenja.
 • CENE – Osim ako nije drugačije navedeno od strane Decode-a u pisanoj formi, cene su isključivo za proizvode bez poreza, carina, manipulacije, prevoza i bilo kojih drugih taksi i dažbina. Cene su podložne promenama bez ikakvog objašnjenja. Uplata treba da se izvrši po datom uputstvu.
 • USLOVI PLAĆANJA – Uslovi plaćanja: unapred, osim ako Decode nije drugsačije potvrdio u pisanoj formi. Prihvatljivi načini plaćanja su: bankarski prenos, kreditna kartica i PayPal. Čekovi i plaćanje preko Western Union-a neće biti prihvaćeni. Za narudžbe preko 1000EUR, preporučena je transkacija preko banke. Plaćanja preko banke obično traju 3-5 dana. Nećemo poslati vašu porudžbinu dok naša banka ne potvrdi vašu uplatu.
 • ISPORUKA – Proizvodi se šalju od strane Decode-a na račun kupca koji snosi i rizik, na adresu navedenu u porudžbenici. Izbor kurira i rute će obaviti Decode osim ako kupac nije imao specifičan zahtev. Decode će se potruditi da ispoštuje zahtevane datume isporuke i količine koje je naveo kupac. Ipak, kupac treba da prihvati da su datumi slanje i isporuke koje Decode navodi samo procene i da Decode neće biti odgovaran ako ovi datumi ne budu ispoštovani. Da bi se izbegla bilo kakva sumnja, isporuka proizvoda u roku od 30 dana od zahtevanog datumaa će činiti celokupnu isporuku. Odlaganje u isporuci jednog dela neće dati za pravo kupcu da otkaže ostale delove isporuke. Proizvodi se smatraju prihvaćenim od strane kupca osim ako kupac ne obavesti Decode o manjku, oštećenu ili defektu pisanim putem u roku od 5 radnih dana od prijema pošiljke.
 • PREGLED POŠILJKE PRI PRIJEMU – Neophodno je da kupac obavi pregled pošiljke kako bi utvrdio da poslati proizvodi odgovaraju narudžbi. Kupac mora odbiti proizvode koji ne odgovaraju narudžbi ako je takav pregled obavljen od strane kupca u roku od pet (5) radnih dana od prijema pošiljke. Ako kupac ne obavi ovakav pregled to će rezultirati prihvatanjem poslatih proizvoda.
 • GARANCIJA – Decode garancija pokriva period od 12 meseci od isporuke pod uslovom da se dokaže defekat zbog lošeg materijala ili proizvodnje Decode-ovog hardvera. Dok traje garancija, Decode prihvata da po svom izboru, popravi, zameni ili izvrši povraćaj sredstava za neispravan hardver ili deo. Kupčeva obaveza je da organizuje i plati povratnu pošiljku za Decode. Povratna pošiljka će samo biti prihvaćena ako je ispoštovana RMA forma (Decodeov zahtev za povrat materijala). Popravljeni ili zamenjeni hardver će imati garanciju samo za preostalo vreme orginalne garancije. Bilo kakva produženja garancije su automatski isključena. Zamenjeni hardver postaje Decode-ovo vlasništvo. Kupac će snositi dodatne troškove zamene defektnog hardvera (skidanje, transport i ponovnu instalaciju). Isključeni od Decode garancije su svi defekti, koji su nastali kao rezultat normalnog trošenja materijala ili oštećena nastalih zbog spoljnih uticaja (elektromagnetnog, elektrohemijskog, uticaj vremenskih prilika, zagađenja vazduha), nedozvoljenih popravki, neodgovarajućeg održavanja ili odlaganja, nepoštovanja uputstva i instrukcija za montažu, prevelikog opterećenja, neodgovarajućeg i nedovoljnog tesdtiranja, neodgovarajućih materijala i procesa, zaboravljanja da se izvrše nadogradnje firmvera i softvera po preporuci Decode-a. Pre masovne proizvodnje kupac će izvršiti testove kojima će se uveriti da proizvod odgovara njegovim zahtevima. Uzorci ne podležu garanciji na kvalitet i karakteristike. Decode ne prihvata garanciju na proizvode koji nisu iz jedne od navedenih grupa – “Prva proizvodnja“, “Masovna proizvodnja“ ili “Zadnja proizvodnja“. Garancija prestaje kada kupac prekrši neku od obaveza navedenih u opštim uslovima i odredbama.
 • POVRAĆAJ PROIZVODA – Kupac može vratiti proizvod Decode-u isključivo sa RMA dokumentom izdatim od strane Decode-a. Kupac mora obavestiti Decode o povratu proizvoda pod garancijom u pisanom obliku navodeći tačan defekat proizvoda za vreme trajanja garancije. Decode će izdati RMA samo ako se defekat (vizuelni ili u okviru garancije proizvoda) dogodio zbog delovanja Decode-a ili orginalnog proizvođača i samo ako je kupac ispunio sve kriterijemu za ostvarivanje prava na garanciju. Decode neće odobriti RMA za oštećenja, manjke ili ostale razlike nastale delovanjem kupca, kurira ili prevoznika ili bilo koje treće strane. Nakon prijema RMA, kupac mora da vrati proizvod adekvatno zapakovan kako bi sprečio bilo kakva dalja oštećenja proizvoda za vreme povraćaja sa RMA identifikacijom na spoljnoj strani pakovanja. Proizvod vraćen od strane kupca sa RMA koji nije propisno upakovan može poništiti Decode garanciju.
 • ZAHTEVU – Žalbe na količinu i kvalitet harvera moraju biti podnete od strane kupca u roku od 7 dana u pisanoj formi nakon prijema proizvoda. Zahtev može biti podnet putem kontakt forme na našem sajtu ili putem email-a navedenog na Decode-ovom sajtu.
 • OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI – Kupac nema pravo, a Decode neće biti odgovoran za gubitak profita, promotivne ili proizvodne troškove, režijske troškove, troškove prekida poslovanja, gubitak podataka, troškove uklanjanja ili ponovnog instaliranja, povredu ugleda ili gubitak kupaca, kaznene štete, kršenje prava intelektualne svojine, gubitak ugovora ili naloga ili druge indirektne, posebne, slučajne ili posledične štete bilo koje prirode. Povrat kupcu od strane Decode-a za bilo koje potraživanje ne može premašiti visinu cene plaćene za pomenuti proizvod bez obzira na prirodu zahteva, bilo da se radi o ugovoru, deliktu, garanciji ili nečemu drugom.
 • VIŠA SILA – Decode nije odgovoran za neispunjavanje svojih obaveza prema ovom ugovoru zbog razloga koji su van njegove kontrole (na primer, prirodnih pojava, propusta korisnika, poremećaji u radu, katastrofe izazvane ljudskim faktorom ili prirodne katastrofe, epidemijske medicinske krize, nestašice materijala ili proizvoda, štrajkova, krivičnih dela, terorizma, kašnjenja u isporuci ili transportu, ili nemogućnosti da se obezbedi radna snaga, materijali ili proizvodi preko redovnih izvora).
 • VLASNIŠTVO – Vlasništvo nad proizvodima do pune isplate zadržava Decode. Valsništvo nad intelektialnim svojstvima proizvoda zadržava Decode ili njegovi nosioci licenci. Informacije sadržane na ovoj veb stranici (uključujući, ali ne ograničavajući se na) umetnička dela, podatke, okvire, grafike, ilustracije, logotipe, imena, fotografije, oznake usluga, softver, zvuk, tekst, žigove ili bilo koji drugi materijal u bilo kom obliku i strukturi same veb stranice, čija autorska prava pripadaju Decode-u, ne smeju se kopirati, prenositi, menjati ili reprodukovati u bilo kom obliku bez našeg prethodnog pismenog pristanka.
 • TEHNIČKI PODACI – Instrukcije, preporuke, podaci i crteži u sažecima, brošurama, data šitovima, uputstvima, katalozima i na Decode-ovom sajtu nisu obavezujući i ne čine deo garancije (karakteristika, kompletnosti ili druge). Decode može izmeniti ove informacije bez prethodnog obaveštenja.
 • BESPLATNA TEHNIČKA PODRŠKA – Decode pruža određenu besplatnu tehničku podršku pre i nakon prodaje, ali to je isključivo u rukama Decode-a. Tehničke preporuke su dostupne na bazi najboljeg truda u roku od nekoliko dana. Analiza greške može da traje do 30 dana dok informacija ne postane dostupna. Kupac se slaže da obezbedi, na Decode-ov zahtev, pristup svim informacijama, dokumentima i fajlovima neophodnim da se servis obavi. Dodatni nivoi usluga su mogući uz poseban ugovor i naplatu.
 • POVERLJIVOST – Tehničke informacije, crteži, cene i ponede ne smeju biti kopirane, menjane i otkrivane trećim stranama.
 • KONTROLA IZVOZA – Kupac izjavljuje da proizvod neće biti isporučen u bilo koju zemlju koja je pod embargom, kontrolom izvoza ili drugim ograničenjima prema bilo kom važećem zakonu ili uredbi i da on/ona nije na listi odbijenih lica ili entiteta. Na Decode-ov zahtev kupac će potpisati dokument koji potvrđuje iznad navedeno.
 • LIČNI PODACI I PRIVATNOST – Korišćenje bilo kakvih ličnih podataka prikupljenih ili razmenjenih u vezi sa porudžbinama proizvoda biće regulisano Decode-ovom politikom privatnosti koja se povremeno ažurira, čiji su uslovi ovde uključeni referencom kao da su ovde u potpunosti izloženi. Primerak Decode-ove politike privatnosti može biti pribavljen na našem sajtu.
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop