FSK Modemi

FSK Modemi

Modemi su dizajnirani za upotrebu u SCADA sistemima koji se uglavnom zasnovaju na komunikacionim mrežama energetskih preduzeća. U zavisnosti od standarda modulacije može komunicirati preko specijalizovanih, privatnih ili iznajmljenih vodova, radio veza i električnih vodova (PLC). Dostupan je kao desktop modem ili u dve različite varijante standardnog reka od 19 inča.

Koristeći frekventni taster sa pomeranjem (FSK) i kvadraturnu amplitudnu modulaciju (KAM) za asinhroni i sinhroni prenos podataka u govornom opsegu od 300-3400 Hz, ovi modemi su veoma imuni na smetnje i buku i dozvoljavaju široko korišćenje komunikacione veze u opsegu glasa.

Podržano je nekoliko međunarodnih standarda ITU V.21, V.23, R.35, R.37, R.38A, R.38B, V.29, Bell 103, Bell 202 i vlasnička komunikacija Cegelec 1200/600 Bd i Indactic 33 standardi.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop