Decode je razvio nove proizvode - EMU

EMU A3 fotoDecode je razvio nove proizvode - EMU (Electricity Measurement Unit)!

Novi EMU uređaji namenjeni su za merenje različitih električnih veličina i njihovo očitavanje putem Modbus RTU protokola na RS485 komunikacionom portu.

Električne veličine koje EMU meri su:

* 3 Struje (po fazama) ili

* 3 Napona (faza-faza i faza-nula), frekvencija (20-70Hz) ili

* 3 Analogne veličine prema Vašem izboru (0/4-20mA, 0-5V DC, 0-10V DC, PT100, PT1000).

Za više informacija o EMU uređajima kliknite ovde.