software image

Projektovanje sistema sa našim i korisničkim uređajima prema zahtevima kupca.

Kompletna rešenja za prenos i konverziju podataka sa svim neophodnim pratećim programima.

Razvoj novih komponenti, prilagođavanje postojećih kupcu, pisanje novog softvera za postojeće komponente, samo su neke od usluga koje Decode ekspertski tim nudi svojim kupcima.